EVEN VOORSTELLEN

Floris Amendt. Bedrijfsjurist. Procesadvocaat. What’s in a name? Ik ben een generalist met een voorliefde voor netelige kwesties, die dikwijls in het voordeel van mijn cliënt worden beslist. In het verleden heb ik in de kantoorpraktijk jarenlange ervaring opgedaan met juridische bijstand en advies. Vandaag de dag kan ik als eenmanskantoor accelereren en excelleren op mijn manier. No-nonsense. Met beide benen op de grond. Altijd bereid om grenzen op te zoeken. Mijn strategische en creatieve aanpak wordt gewaardeerd door bedrijven en non-profit instellingen. Daarbij komt mijn fiscale achtergrond regelmatig van pas. Vertrouwend op gespecialiseerde partners, is een dossier niet gauw te omvangrijk of te complex.

Bezoek- en postadres 
Looskade 20
6041 LE Roermond


Floris Amendt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

• Arbeidsrecht
• Verbintenissenrecht
• Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Disclaimer & Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy
Amendt Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Amendt Advocatuur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy
Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat Amendt Advocatuur zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Amendt Advocatuur verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij Amendt Advocatuur daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de nieuwe Privacy en persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen
Amendt Advocatuur gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt Amendt Advocatuurmaatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers Amendt Advocatuur hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten
Als klant van Amendt Advocatuur heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door Amendt Advocatuur kunt controleren. Deze rechten zijn:

• Het recht op informatie
• Het recht op inzage
• Het recht op verbetering
• Het recht op aanvulling
• Het recht op verwijdering of afscherming
 
Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Amendt Advocatuur.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Website
Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Amendt Advocatuur gebruikt persoonsgegevens die via de website amendtadvocatuur.nl worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies
Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestanden op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden noemen we ‘cookies’. Elke website is vanaf 1 juni 2012 volgens de Telecomwet verplicht de gebruiker te informeren over het soort cookies dat de website gebruikt en moet u toestemming vragen voor het gebruik hiervan.

Wat doen cookies?
Er zijn drie typen cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.

2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die ons kunnen helpen om de website beter op onze bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

3. Cookies van websites van derden
Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om informatie te delen via Twitter. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens
Cookies zoals amendtadvocatuur.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Op deze manier kunnen we nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Uit deze gegevens kunnen we niet achterhalen wie de website heeft bezocht en via welke computer. Cookies kunnen we nooit gebruiken om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze uw computer niet infecteren met een virus 

Cookies op onze website
Hieronder vindt u een lijst van cookies die onze website plaatst en wat we met deze informatie doen.

Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt onder andere bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze website hierop te optimaliseren.

· _utma: het aantal bezoeken, de tijd van het eerste, vorige en huidige bezoek van de website. De gegevens verlopen na twee dagen.

· _utmb en _utmc: de duur van het bezoek van de website. Gegevens van _utmb verlopen na een half uur, gegevens van _utmc wanneer u de browser sluit.

· _utmz: wijze waarop de bezoeker op de website komt (via zoekmachine, zoekwoord, link). De gegevens verlopen na vijf maanden.

Melden van persoonsregistraties
Amendt Advocatuur verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt Amendt Advocatuur de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Amendt Advocatuur te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Amendt Advocatuur gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met Amendt Advocatuur via het e-mailadres floris@amendtadvocatuur.nl of via het telefoonnummer 06 30 97 53 72. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.